07 Mayıs 2019 Özel Gereksinimli Öğrencilerin Özellikleri ve Gereksinimlerine Yönelik Uyarlamalar Çalıştayı