Hakkında

Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi 2006 yılından beri üniversitemize kayıt yaptıran örgün ve açık öğretim sistemine kayıtlı engelli öğrencilere hizmet vermektedir. 14.08.2010 tarihinde çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretimde yasal bir zemine oturan birim 03.01.2013 ve 14.02.2014 tarihlerinde yönetmelikte yapılan değişikliklerle bugünkü yasal statüsüne kavuşmuştur.
 
Birim, engelli öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’nde kazandıkları programlara kayıt yaptırmalarıyla başlayan öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gereksinimlerini tespit etmek, bu gereksinimlerin karşılanabilmesine yönelik önlemleri almak ve ortadan kaldırmak üzere, bireyselleştirilmiş öğretim uyarlamasından, ders ve sınav düzenlemelerine, araç-gereç temininden sosyal ve psikolojik desteğe kadar eğitim-öğretim ortamına tam katılımlarını sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri diğer birimler ile işbirliği içinde yapmaktadır.