Yönetim

Birim yönetimi, eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birimin çalışma alanı ile ilgili en az biri ilgili daire başkanlıklarından olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. 

 

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Betül Demirci

Sorumlu Rektör Yardımcısı
Birim Müdürü

Doç.Dr. Güzin KARASU

Engelliler Entegre Yüksekokulu

Birim Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Nuray ÖNCÜL

Eğitim Fakültesi

Üye

Doç.Dr. Ramazan AKDOĞAN

Engelliler Araştırma Enstitüsü

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Çetin POLAT

Açıköğretim Fakültesi

Üye

Arş. Gör. Gülefşan Özge KALAYCI

Eğitim Fakültesi

Üye

İnşaat Yük. Müh. Burcu YILDIRIM ARSLAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sekretarya

Esra ŞİMŞEK

 

Sekretarya

Hakan KALIN                                                                                                                                                                                                                                 

 

Birim yönetimi dışında, birim bünyesinde görev yapan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır. Danışma Kurulu, engelliler veya özel eğitim alanındaki uzmanlar ile enstitü, fakülte ve yüksekokul yönetimlerinin görevlendireceği kişilerden oluşmaktadır.