Yönetim

Birim yönetimi, eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birimin çalışma alanı ile ilgili en az biri ilgili daire başkanlıklarından olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. 

 

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Betül DEMİRCİ

Sorumlu Rektör Yardımcısı
Birim Müdürü

Doç.Dr. Güzin KARASU

Engelliler Entegre Yüksekokulu

Birim Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Ramazan AKDOĞAN

Engelliler Araştırma Enstitüsü

Üye

Öğr.Gör. Ramazan KARATAŞ

Eğitim Fakültesi

Üye

Arş. Gör. Gülefşan Özge KALAYCI

Eğitim Fakültesi

Üye

Nezir KARADAYI

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Üye

Mimar Ebru DURAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sekreterya

Esra ŞİMŞEK

Engelli Öğrenciler Birimi

Sekreterya

Hakan KALIN                                                                                                                                                                                         

Engelli Öğrenciler Birimi

Birim yönetimi dışında, birim bünyesinde görev yapan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır. Danışma Kurulu, engelliler veya özel eğitim alanındaki uzmanlar ile enstitü, fakülte ve yüksekokul yönetimlerinin görevlendireceği kişilerden oluşmaktadır.