Yönetim

Birim yönetimi, eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birimin çalışma alanı ile ilgili en az biri ilgili daire başkanlıklarından olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. 

 

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Güler GÜNSOY

Sorumlu Rektör Yardımcısı
Birim Müdürü

Dr.Öğr.Üyesi Güzin KARASU

Engelliler Entegre Yüksekokulu

Birim Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Nuray ÖNCÜL

Eğitim Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Mehmet FIRAT

Açık Öğretim Fakültesi

Üye

Doç.Dr. Ramazan AKDOĞAN

Engelliler Araştırma Enstitüsü

Üye

Arş. Gör. Gülefşan Özge AKBEY

Eğitim Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Ahmet SEMET

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sekretarya

Esra ŞİMŞEK

 

Sekretarya

Hakan KALIN

 

Birim yönetimi dışında, birim bünyesinde görev yapan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır. Danışma Kurulu, engelliler veya özel eğitim alanındaki uzmanlar ile enstitü, fakülte ve yüksekokul yönetimlerinin görevlendireceği kişilerden oluşmaktadır.